Bağdat Yolu

Sayfa Bağdat Yolu

Hoşgeldiniz

Bağdat Hotel&Resort

Roma İmparatorluğu zamanlarından Bizans İmparatorluğu zamanlarına uzanan. Antik Roma Ordularının ayaklanma ve başkaldırmaları anında bastırmak sulh ve düzeni sağlamak için ve yeni diyarları ele geçirmek için kullanılan asker sevkıyatının kolay ve hızlı olmasını sağlayan yol. Bu amacın dışında ise ticari amaçlarda kullanılmıştır bu yol hayati önem arz etmekteymiş Osmanlı zamanlarında dahi.Cenevizlilerin yani bugünkü İtalya’da olan ünlü Cenovakenti yerleşiklerinin Roma İmparatorluğu etkinliğine dek bölgede hakimiyetlerini devam ettirmişler. Bölgede önemli bazı ticari yollar oluşturup, belli yerlere kervansaraylar yaptırmışlar ve bu yolu korumak ve kollamak için belli dar geçitlere ve denetlenebilecek yerlere sur ve kaleler yaptırmışlardır. Altınova, Soğuksu (Ayazma) Köyü, Akçukurve İnebeyli Köyleri üzerinden Yalakdere’ye uzanan ünlü Bağdat Yolu (İpek Yolu) üzerinde bu dar geçiti denetleyen Ballıkaya tepesinin güney sırtlarında bulunan üç sur kalıntısı ve İnebeyli Köyü’nde yol üzerinde bulunan gizli taş kemer dehlizinin kalıntıları ünlü İpek Yolu diğer adı ile Bağdat Yolu’nun yaşayan kanıtlarıdır..


Sizden Gelenler

Müşteri Yorumları